O B A V I J E S T

Klasa: 022-05/16- 01/55-01 Ur.broj:2133-07/16- 01 Cetingrad, 09.rujna 2016. godine O B A V I J E S T Obavještava se stanovništvo općine Cetingrad da mogu prijaviti nepropisno odlaganje otpada u okolišu na tel: 047 / 781-002, 047 / 781-333,…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI za nabavu rabljenog komunalnog vozila - autopodizač

Evidencijski broj nabave: 39/2016 UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude…