POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE (Cesta Cetinski Varoš)

      POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE Evidencijski broj nabave : 35/18 Cetingrad , 03. svibnja 2018. godine    I …