Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022.

Odluku u cijelosti preuzmite na niže navedenom linku : Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite na niže navedenim linkovima. Poziv za dostavu ponuda Ponudbeni list Izjava I - Cesta Komesarac Izjava II - Cesta Komesarac Izjava III - Cesta Komesarac Izjava IV - Cesta Komesarac …

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2018. godinu

Javni poziv u cijelosti preuzmite : OVDJE Izjavu i obrazac na niže navedenim linkovim: Izjava o iznosim dodjeljnih potpora Obrazac zahtijeva