POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI-MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE CETINGRAD PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (FAZA II)

Evidencijski broj nabave  EV-M 38/18   1. Podaci o javnom naručitelju Naziv:   OPĆINA CETINGRAD Adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 47222 Cetingrad OIB:      41363755317 Broj telefona: …