Odluka kojom se utvrđuje da za strateški razvojni program Općine Cetingrad za razdoblje 2018. - 2022. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78115 i 12/18), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 50. Statuta…

Odluka o imenovanju Partnerskog odbora za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad 2018.- 2022.

Na temelju članka 50. Statuta Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije br. 09/13"), općinska načelnica donosi: ODLUKU o imenovanju Partnerskog odbora za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad 2018.- 2022. Članak…

Dana europske baštine 2018.

Povodom Dana europske baštine 2018. u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice u Karlovcu, u srijedu, 3. listopada, održano je predavanje na temu "Stari gradovi Karlovačke županije". Organizatori su Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne…

2. Cetingradska biciklijada

Dana 7.listopada 2018. u sklopu obilježavanja Dana neovisnosti održati će se 2. Cetingradska biciklijada. Organizator biciklijade je udruga "Pedala Laganini" iz Karlovca i Općina Cetingrad. Plan puta preuzmite: OVDJE