POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI: OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA ČIŠĆENJA SNIJEGA I ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD

Na temelju Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije br. 29/18" općinska načelnica objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI: OBAVLJANJE…

Općina Cetingrad dobila je sredstva u iznosu 350.000,00 kuna

Općina Cetingrad prijavom na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja prema Programu za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, a prihvatljivom za jedinice lokalne samouprave koje prema indeksu razvijenosti…

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Master plana razvoja turizma Općine Cetingrad 2019. - 2029.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Master plana razvoja turizma Općine Cetingrad 2019. - 2029. pogledajte i preuzmite OVDJE.