hr-ka-cg

ODLUKA o početku jednostavne nabave

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad (”Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načeInica donosi  ODLUKU o…
hr-ka-cg

Natječaj za prijam u radni odnos - zapovjednik DVD-a

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139104, 174/04,38/09 i 80110), članka 46. Statuta DVD-a Cetingrad od 30. svibnja 2015. te Odluke Upravnog odbora od 22. ožujka 2019., DVD Cetingrad raspisuje:   NATJEČAJ…

POZIV NA EDUKACIJU BICIKLISTIČKIH VODIČA

Turistička zajednica Grada Slunja poziva zainteresirane polaznike da se jave za sudjelovanje u programu edukacije biciklističkih vodiča koji je dio aktivnosti „Definiranje programa i tura za vođenje cikloturista“ u sklopu projekta „Vodene…