Posjet Kineske delegacije Općini Cetingrad

24. lipnja 2019. godine Općinu Cetingrad posjetila je Kineska delegacija iz pokrajine Zheijang. Delegacija je prvi puta u posjeti Općini na čelu s g. Ma Baiwei generalnim direktorom Odjela za pravosuđe za pokrajinu Zheijang. Ispred Kineske…
hr-ka-cg
hr-ka-cg

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta možete preuzeti OVDJE.
hr-ka-cg

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem možete preuzeti OVDJE.