hr-ka-cg

Javni natječaj za prodaju kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad

Tekst Javnog natječaja za prodaju kontejnera u vlasništu Općine Cetingrad, kao i pripadajući Obrazac za podnošenje ponuda možete preuzeti na sljedećim poveznicama:  Javni natječaj za prodaju kontejnera u vlasništvu Općine…
hr-ka-cg

Štete uslijed prirodne nepogode - mraz

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda definirano je da oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom općinskom povjerenstvu, na propisanom obrascu (Obrazac PN), najkasnije…
hr-ka-cg

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA OBRAZAC PONUDE
macke i psi

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Općina Cetingrad sklopila je Ugovor s Veterinarskom stanicom Vojnić d.o.o. o uvjetima i načinu sufinanciranja usluge sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad u 2021. godini. Općina će sufinancirati uslugu…