hr-ka-cg

Izvođenje građevinskih, obrtničkih i arheoloških radova na Arheološkom nalazištu pećina Kuća: PONOVOLJENI POSTUPAK

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak Poziv za dostavu ponuda Troškovnik
hr-ka-cg

Poziv za dostavu ponude za energetski učinkovitu javnu rasvjetu

Odluka o početku postupka jednostavne nabave Poziv za dostavu ponuda Ponudbeni list Predložak troškovnika  Prilog 2 - Izjava o nekažnjavanju Prilog 3 - Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta Prilog 4 -…
hr-ka-cg

Obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode

Nakon ponovljenog uzorkovanja vode od strane HZJZ-a, obavještavamo Vas kako se voda može koristiti za ljudsku potrošnju. U naselju Ponor se i dalje zbog manjih odstupanja preporučuje prokuhati vodu za piće.   Općina Ceti…