hr-ka-cg

Poziv za nabavu stolarije na zgradi Društvenog doma

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Odluka o početku jednostavne nabave Poziv za dostavu modernizacija cesta Cetingrad Troškovnik Obrazac-1-Ponudbeni-list Obrazac-3-Izjava za uredno ispunjenje ugovora …
hr-ka-cg

Poziv za uređenje parkinga na groblju u Cetingradu

Odluka o odabiru Odluka o početku jednostavne nabave - PARKING GROBLJE
hr-ka-cg

Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Cetingrad Novi

Temeljem članka 46. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18; 39/22), a u skladu s ODLUKOM O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE CETINGRAD ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE CETINGRAD i Ugovora potpisanog između Državne…
hr-ka-cg

Odluka o dodjeli i isplati jednokratnih pomoći studentima

Općinska načelnica donijela je Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći redovnim studentima s područja Općina Cetingrad u akademskoj 2023./2024. godini, a odluka se nalazi na slijedećoj poveznici: Odluka o dodjeli i isplati…