Odluka o početku jednostavne nabave za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Cetingrad

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE - USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD REKONSTRUKCIJOM I OPREMANJEM ZGRADE DVD-A CETINGRAD S DOGRADNJOM GARAŽE ZA SMJEŠTAJ VOZILA

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE - NABAVA POSUDA ZA OTPAD

,
Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi…

Božićni koncert "Božić dolazi"

Sinoć je održan 3. Božićni koncert u organizaciji KUD-a Cetingradska tamburica i pjevačkog zbora Cetingradske župe. Hvala svim ljudima dobre volje koji su pomogli u organizaciji i svima koji su se odazvali i pridonijeli odličnoj atmo…