Natječaj za koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Cetingrad

Dokumentaciju za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Cetingrad pogledajte OVDJE. Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva…

Potpisan je ugovor o financiranju projekta Rekonstrukcija zgrade DVD-a Cetingrad

Dana 24. svibnja 2018. godine potpisan je ugovor o financiranju projekta Rekonstrukcija zgrade DVD-a Cetingrad sa dogradnjom garaže za smještaj vozila u iznosu 5.842.719,50 kn. Projekt će se financirati putem Mjere 07 >>Temeljne…

Potpisan ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i opremanje Hrvatskog doma

Danas je potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i opremanje Hrvatskog doma u Cetingradu u iznosu od 90.000,00 kn. Izrada dokumentacije omogućit će prijavu projekta obnove…