hr-ka-cg

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cetingrad OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA OBRAZAC PONUDE
macke i psi

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Općina Cetingrad sklopila je Ugovor s Veterinarskom stanicom Vojnić d.o.o. o uvjetima i načinu sufinanciranja usluge sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad u 2021. godini. Općina će sufinancirati uslugu…
hr-ka-cg

Odluka o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima

Odluka o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima