Danas je|Četvrtak, rujan 21, 2017

Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda – Modernizacija javne rasvjete

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U NASELJU CETINGRAD- OPĆINA CETINGRAD Evidencijski broj nabave : 37/17 Cetingrad ,14.kolovoz 2017.godine I ...Čitaj više

Poziv na dostavu ponude – asflatiranje nerazvrstane ceste

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE Evidencijski broj nabave : 34/17 Cetingrad , 14.kolovoz 2017.godine I OPĆI PODACI 1. ...Čitaj više