JAVNA NABAVA – POZIVI

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE CETINGRAD

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 09/13.) i  članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 18/18.), Općinsko vijeće Općine…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE (Cesta Cetinski Varoš)

      POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE Evidencijski broj nabave : 35/18 Cetingrad , 03. svibnja 2018. godine    I …

Poziv na dostavu ponuda - Modernizacija javne rasvjete

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U NASELJU CETINGRAD- OPĆINA CETINGRAD Evidencijski broj nabave : 37/17 Cetingrad ,14.kolovoz 2017.godine I OPĆI PODACI 1.…

Poziv na dostavu ponude – asflatiranje nerazvrstane ceste

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE Evidencijski broj nabave : 34/17 Cetingrad , 14.kolovoz 2017.godine I OPĆI PODACI 1. Naziv i sjedište naručitelja:…