JAVNA NABAVA – POZIVI

hr-ka-cg

Obavljanje komunalnih poslova čišćenja snijega i zimsko održavanje cesta na području Općine Cetingrad

Odluka o početku postupka jednostavne nabave Zimska služba - javni poziv 2023-2024
hr-ka-cg

Izvođenje građevinskih, obrtničkih i arheoloških radova na Arheološkom nalazištu pećina Kuća: PONOVOLJENI POSTUPAK

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - ponovljeni postupak Poziv za dostavu ponuda Troškovnik
hr-ka-cg

Poziv za dostavu ponude za energetski učinkovitu javnu rasvjetu

Odluka o početku postupka jednostavne nabave Poziv za dostavu ponuda Ponudbeni list Predložak troškovnika  Prilog 2 - Izjava o nekažnjavanju Prilog 3 - Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta Prilog 4 -…