JAVNA NABAVA – POZIVI

hr-ka-cg

Odluka o početku jednostavne nabave Buhača i Bogovolja

Odluku o početku jednostavne nabave Buhača i Bogovolja preuzmite ovdje.
hr-ka-cg

Odluka o početku postupka javne nabave - Sadikovac

Odluku o početku postupka javne nabave - Sadikovac preuzmite ovdje.
hr-ka-cg

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načelnica donosi sljedeću   O…
hr-ka-cg

ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 50. Statuta Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 29/18) općinska načelnica donosi…