JAVNA NABAVA – POZIVI

Poziv na dostavu ponuda - Modernizacija javne rasvjete

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U NASELJU CETINGRAD- OPĆINA CETINGRAD Evidencijski broj nabave : 37/17 Cetingrad ,14.kolovoz 2017.godine I OPĆI PODACI 1.…

Poziv na dostavu ponude – asflatiranje nerazvrstane ceste

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA NABAVE RADOVA MALE VRIJEDNOSTI – ASFALTIRANJE OPĆINSKE NERAZVRSTANE CESTE Evidencijski broj nabave : 34/17 Cetingrad , 14.kolovoz 2017.godine I OPĆI PODACI 1. Naziv i sjedište naručitelja:…