Javni natječaj za prodaju vozila i kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad

,
Tekst Javnog natječaja za prodaju vozila i kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad možete preuzeti ovdje. Ponude je moguće podnijeti do 30.10.2020. godine do 15.00 sati.
hr-ka-cg

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad

,
Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.,60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15,…
kazup1

NATJEČAJ za dodjelu STIPENDIJA UČENICIMA i STUDENTIMA za školsku/akademsku godinu 2017/18.

,
1. NATJEČAJ za dodjelu stipendija 2. Odluka o raspisivanju natječaja 3. ZAHTJEV – socijalni i deficitarni 4. ZAHTJEV – daroviti 5. Pravilnik o stipendiranju 6. Odluka o broju i visini stipendija 7. Odluka o deficitarnim zanimanjima   8.…