kažup grb

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2022./2023.

,
Natječaj za dodjelu stipendija studentima na Području Karlovačke županije za akademsku godinu 2022./2023. objavljen je na web stranici Karlovačke županije, link: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-akademsku-godinu-2022-2023 Natječaj…

Javni natječaj za prodaju vozila i kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad

,
Tekst Javnog natječaja za prodaju vozila i kontejnera u vlasništvu Općine Cetingrad možete preuzeti ovdje. Ponude je moguće podnijeti do 30.10.2020. godine do 15.00 sati.
hr-ka-cg

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad

,
Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01.,60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15,…