Danas je|Utorak, kolovoz 22, 2017

Cetingrad danas

Cetingrad: Trg hrvatskih branitelja i crkva Uznesenja bl. djevice Marije

Općina Cetingrad nalazi se u središnjem djelu Hrvatske u Karlovačkoj županiji. Graniči sa općinama Topusko, Vojnić, Slunj, Rakovica i sa općinom Velika Kladuša u Bosni i Hercegovini. Centar općine je mjesto Cetingrad, koje je nastalo u blizini srednjevjekovne tvrđave Cetin. Od Slunja i Plitvičke ceste udaljeno je oko 20 km. U Domovinskom ratu Cetingrad je potpuno razoren a poslije rata uspješno obnovljen. U centru grada nalazi se Trg hrvatskih branitelja, spomenik poginulim hrvatskim braniteljima i crkva Uznesenja bl. djevice Marije sa župnim uredom. Uz cestu, koja vodi od crkve prema groblju nalazi se sajmište, na kojem se svake godine na dan Sv. Josipa održava tradicionalni godišnji sajam. Osim sajma glavni događaji u Cetingradu su zborovi na blagdan Sv. Petra i Pavla, na Veliku Gospu i Dan općine, koji se slavi 7. kolovoza na dan oslobođenja Cetingrada u redarstvenoj akciji Oluja 1995 godine.

Stari grad Cetin

Najveća znamenitost Cetingrada su ruševine staroga grada Cetina, srednjevjekovne tvrđave, koja se nalazi nekoliko kilometara južno od Cetingrada i po kojoj je mjesto dobilo ime. U srednjem vijeku bila je u posjedu Frankopana. 1. siječnja 1527 god. na Cetinu je održan Cetinski sabor, na kojem je hrvatsko plemstvo izabralo austrijskog nadvojvodu Ferdinanda I za hrvatskog kralja. U turskim ratovima tvrđava je više puta razarana i popravljana. 1790 god. oslobođena je od Turaka. S prestankom turske opasnosti Cetin je napušten. U blizini ruševina nalazi se i Kloštarsko vrelo i arheološki lokalitet Crkvina. Sa uzvišice iznad Cetina pruža se lijep pogled na stari grad i Cetingrad, Veliku Kladušu i obronke Petrove gore.

Pogled na Cetingrad sa Cetina

Cetingrad se nalazi na niskom i valovitom terenu pokrivenim šumom i oranicama. U općini, koja se svrstava u rijetko naseljena područja, nalazi se 36 naselja od kojih su najveća Pašin Potok, Bogovolja, Komesarac, Tatar Varoš, Grabarska, Batnoga, Ponor i Maljevac. U Maljevcu se nalazi međunarodni granični prijelaz sa Bosnom i Hercegovinom na cesti Karlovac – Vojnić – Velika Kladuša a u Bogovolji malogranični prijelaz. Općina spada pod područja pod posebnom državnom skrbi. Glavne gospodarske djelatnosti su poljoprivreda te malo i srednje poduzetništvo. Kraj je poznat po proizvodnji mlijeka i sira te uzgoju krava, koza, ovaca i gljiva. Osim poljoprivrede razvijena je i obrada drveta, prijevozničke usluge, trgovina i ugostiteljstvo. Lijepa priroda nudi dobre uvjete za razvoj lovnog i seoskog turizma.

Naselja u općini Cetingrad

Batnoga     Begovo Brdo     Bilo     Bogovolja     Buhača     Cetinski Varoš    Delić Poljana     Donja Žrvnica     Donje Gnojnice     Đurin Potok     Glinice     Gnojnice     Gojkovac   Gornja Žrvnica     Gornje Gnojnice     Grabarska     Kapljuv     Kestenje     Komesarac     Kruškovača   Kuk     Luke     Maljevac     Maljevačko Selište     Pašin Potok    Podcetin   Polojski Varoš   Ponor     Ruševica     Sadikovac     Srednje Selo     Strmačka     Šiljkovača     Tatar Varoš     Trnovi