Dan prije – pripreme za proslavu blagdana sv. Josipa i tradicionalni sajam koji se održava 19. ožujka