Danas je|Utorak, kolovoz 22, 2017

Javna poduzeća

POŠTANSKI URED

  • Trg Hrv. branitelja 10, 47222 Cetingrad

AMBULANTA opće medicine i zubozdravstvene zaštite Cetingrad

web: Hrvatski zavod za javno zdravstvo


ŠUMARIJA CETINGRAD

  • Telefon, fax: (047) 781 015
  • Upravitelj: Zdravko Pavlešić
  • Telefon: (047) 781 040

web: HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Djelatnost: šumarija Cetingrad pokriva područje općine Cetingrad i djelomično općine Vojnić sa oko 5800 ha šume u državnom vlastništvu. U šumi prevladavaju bukva (70%) i hrast (20%). Godišnja je sječa oko 25000 m3 za preradu u pilanama u Italiji i u cijeloj Hrvatskoj. U pošumljavanju je ove godine posađeno oko 25000 stabala hrasta i 15000 smreka.