Prijedlog proračuna za 2019

Javna rasprava – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o proračunu

Master plan razvoja turizma općine Cetingrad

“Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u javnoj raspravi o Master planu razvoja turizma Općine Cetingrad.

Master plan razvoja turizma Općine Cetingrad za razdoblje 2019.-2029. godine dostupan je na internet stranicama Općine Cetingrad, a isti možete pogledati svaki dan u prostorijama općine u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.
Za vrijeme trajanja javne rasprave pozivamo sve da svoje ideje, prijedloge, primjedbe i kritike dostave na e-mail adresu: opcina.cetingrad@inet.hr.
Javna rasprava održat će se od 8. siječnja do 7. veljače 2019. godine. ”

________________________________________