Na temelju Odluke o prodaji radnog stroja (Glasnik Karlovačke županije broj 28/21), Izmjene odluke o prodaji radnog stroja (Glasnik Karlovačke županije broj 36a/21) i Odluke o imenovanju povjerenstva za prodaju radnog stroja (KLASA: 022-05/21-01/69 , URBROJ: 2133 /07-01/21-01) Povjerenstvo za prodaju radnog stroja u vlasništvu Općine Cetingrad objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju
radnog stroja u vlasništvu Općine Cetingrad

(ponovljeni)

Potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

Javni natječaj za prodaju radnog stroja u vlasništvu Općine Cetingrad

Obrazac 1 – obrazac ponude