Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad za 2022. godinu

hr-ka-cg

Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad za 2022. godinu možete preuzeti na  sljedećoj poveznici: Javni poziv.