Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad za 2023. godinu.

hr-ka-cg