Danas je|Utorak, kolovoz 22, 2017

Kontakt

Gal8V (1)OPĆINA CETINGRAD

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 2

Telefon: 047/781-002
Fax: 047/781-006

e-mail: opcina.cetingrad@inet.hr

Načelnica općine: Marina Kalić, mag.oec.
Zamjenik načelnice: Tomislav Medved

MATIČNI BROJ: 2689065
O I B: 41363755317
IBAN: HR1023400091804900001