Obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode

hr-ka-cg

Nakon ponovljenog uzorkovanja vode od strane HZJZ-a, obavještavamo Vas kako se voda može koristiti za ljudsku potrošnju.

U naselju Ponor se i dalje zbog manjih odstupanja preporučuje prokuhati vodu za piće.

 

Općina Cetingrad