OBAVIJEST ZA PROIZVOĐAČE ŽITARICA I ULJARICA

hr-ka-cg

Poljoprivredni proizvođači trebaju provesti izvješćivanje  o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena. Pravilnik je objavljen  u NN 99/23.  Obaveza  se odnosi i na naša stočarska gospodarstva koja skladište navedene proizvode za svoju stoku ( pšenica, kukuruz, ječam). Iako je rok za ovaj mjesec prošao, obvezno napravite izvješće o stanju zaliha žitarica  u ovom mjesecu pa makar i sa zakašnjenjem. Linkovi za navedeno:

https://www.apprrr.hr/objavljen-pravilnik-o-izvjestavanju-o-stanju-zaliha-zitarica-uljarica-proizvoda-od-uljaricai-certificiranog-sjemena/

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_99_1459.html