Obavljanje komunalnih poslova čišćenja snijega i zimsko održavanje cesta na području Općine Cetingrad

hr-ka-cg