ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE

hr-ka-cg

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 29/18) općinska načelnica donosi sljedeću

 

O D L U K U

o početku jednostavne nabave

Odluku preuzmite ovdje.