Poziv na obveznu izobrazbu korisnika potpore za eko sheme, PVP, IAKS mjere i mlade poljoprivrednike iz SP ZPP RH 2023. – 2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23). Za sve korisnike izobrazba je besplatna.

Pozivamo Vas da na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/ pratite objave održavanja tečajeva u Karlovačkoj županiji te se prijavite za sudjelovanje na izobrazbi, uživo (dvorana) ili putem webinara. Vrijeme trajanja tečaja:9,00 do 15,00 sati (6 sati).

Za Slunj su objavljeni termini održavanja edukacija za listopad, studeni i prosinac:

 

Datum

dan

Naziv tečaja

Mjesto

9.10.

pon

EKO+PVP bilj.

dvorana

12.10.

čet

EKO+PVP bilj.

webinar

16.10.

pon

IAKS mjere

dvorana

18.10.

srij

EKO+PVP bilj.

webinar

24.10.

uto

IAKS mjere

dvorana

26.10.

čet

EKO+PVP bilj.

webinar

30.10.

pon

IAKS+PVP stočar

dvorana

2.11.

čet

EKO+PVP bilj

webinar

6.11.

pon

IAKS mjere

webinar

9.11.

čet

EKO+PVP bilj

webinar

13.11.

pon

IAKS+PVP stočar

webinar

16.11.

čet

EKO+PVP bilj

webinar

23.11.

čet

IAKS+PVP stočar

dvorana

27.11.

pon

EKO+PVP bilj

dvorana

30.11.

čet

IAKS mjere

webinar

4.12.

pon

EKO+PVP bilj

dvorana

7.12.

(čet

IAKS+PVP stočar

dvorana

11.12.

pon

IAKS mjere

dvorana

14.12.

čet

IAKS+PVP stočar

dvorana

18.12.

pon

MLADI

-webinar

 

Na jedinstvenom zahtjevu za potporu za 2023. godinu možete na listu A provjeriti koje ste potpore prijavili i sukladno ispod navedenoj tablici, prijaviti se na odgovarajuću edukaciju:

Teme obaveznih edukacija Priznato za obveznike intervencija (potpora)
3 IAKS mjere

(oznaka 78.01. – 3)

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

70.02.01. Zaštita ptice kosca

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.04. Prijelaz na ekološki uzgoj

70.04. Održavanje ekološkog uzgoja

70.06.01. Dobrobit životinja u govedarstvu

70.06.02. Dobrobit životinja u svinjogojstvu

70.06.03. Dobrobit životinja u peradarstvu

70.06.04. Dobrobit životinja u kozarstvu

70.06.05. Dobrobit životinja u ovčarstvu

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika

4 IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA  (oznaka 78.01. – 4) 30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike

75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

A EKOSHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja)  

(oznaka 78.01. – A)

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina

31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

31.06. Konzervacijska poljoprivreda

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

32.05. PVP povrće

32.06. PVP za voće

32.09. PVP za sjeme

C PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (stočarska proizvodnja) + IAKS mjere (stočarska  proizvodnja)

 (oznaka 78.01. – C)

32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka

32.01.02. PVP za prvotelke

32.02. PVP za tov junadi

32.03. PVP za krave dojilje

32.04. PVP za ovce i koze

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.06.01. Dobrobit životinja u govedarstvu

70.06.02. Dobrobit životinja u svinjogojstvu

70.06.03. Dobrobit životinja u peradarstvu

70.06.04. Dobrobit životinja u kozarstvu

70.06.05. Dobrobit životinja u ovčarstvu

 

Nepoštivanje obveza propisanih za korisnike pojedinih intervencija dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. (apprrr.hr)

Ukoliko niste u mogućnosti samostalno izvršiti prijavu na edukaciju, slobodno se obratite djelatniku Ureda.

 

Ljubica Magdić, mag. ing. agr.

Viša stručna savjetnica, samostalni izvršitelj u Slunju

Područna služba za stručnu podršku Karlovac