REKONSTRUKCIJA ZGRADE DVD-A CETINGRAD

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija zgrade DVD-a Cetingrad“ na katastarskim česticama 522/2, 522/3 k.o. Cetingrad. Glavni cilj projekta je ostvariti značajan i pozitivan doprinos povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz rekonstrukciju, dogradnju i opremanje građevine javne namjene (zgrada DVD-a) što rezultira podizanjem razine kvalitete raznih usluga i infrastrukture za lokalno stanovništvo. Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruirana zgrada DVD-a i dograđena garaža za smještaj vozila, opremljena zgrada DVD-a, osnaženi kapaciteti za djelovanje organizacija civilnog društva s predmetnog područja projekta, razvijeni kapaciteti za društveno djelovanje i javne događaje lokalne zajednice i organizacija civilnog društva, razvijeni kapaciteti sustava zaštite i spašavanja Općine Cetingrad sa naglaskom na vatrogastvo. Projekt je financiran u iznosu od 5.842.719,50 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Radove rekonstrukcije i opremanja izvodi Građevinski obrt Špelić, vrijednost ugovorenih radova je 4.387.367,05 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora.