Raspored edukacija (tečajeva) za obveznike Mjere 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u  proljetnom periodu 2022. godine

TERMINI  EDUKACIJA – PROLJEĆE 2022.

Operacija 1.1.1. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2022.

Raspored edukacija (tečajeva) za obveznike Mjere 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene u  proljetnom periodu 2022. godine, u Slunju (učionica Pučkog otvorenog učilišta), održavati će se u vremenu od 9,00 do 14,30 sati (trajanje edukacije je obvezujućih 6 školskih sati), prema slijedećem rasporedu:

OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ
  8.ožujak

10.ožujak

15.ožujak

17.ožujak

22.ožujak

24.ožujak

29.ožujak

31.ožujak

 

  5.travanj

  7.travanj

12.travanj

14.travanj

19.travanj

21.travanj

26.travanj

28.travanj

 

  3.svibanj

  5.svibanj

10.svibanj

12.svibanj

17.svibanj

24.svibanj

31.svibanj

 

  7.lipanj

14.lipanj

28.lipanj

 

Korisnik se osobno prijavljuje na odgovarajući termin  na https://www.savjetodavna.hr/tecajevi/      Operacija 1.1.1. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2022.) Ili istoimeni webinar u  drugoj županiji (postupiti prema uputama).

Za eventualnu pomoć oko prijave obratiti se na navedene kontakte Ureda za stručnu podršku razvoju poljoprivrede.

Bilo kakve promjene termina, odustajanje, dodavanje novih, izmjene datuma u mjesecima biti će objavljene najkasnije 14 dana prije dana kada bi se dešavale promjene.