Štete uslijed prirodne nepogode – mraz

hr-ka-cg

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda definirano je da oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom općinskom povjerenstvu, na propisanom obrascu (Obrazac PN), najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Prijave štete mogu se podnositi do srijede 05. svibnja 2021. godine.

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – mraz

Obrazac-PN-prijava štete od prirodne nepogode