Geodetsko snimanje i izrada geodetskog elaborata

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Odluka o početku nabave Poziv na dostavu ponuda
cetingrad dan državnosti
169717523_813642629235504_3613140764542465435_n (1)

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Općina Cetingrad sklopila je  Ugovor s Veterinarskom stanicom Vojnić d.o.o. o uvjetima i načinu sufinanciranja usluge sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Općine Cetingrad u 2022. godini.   Općina će sufinancirati…