Poziv na uvodno predavanje za Program gospodarenja „Cetingradske šume“

Dana 18. 04. 2019. u 11:00 sati u prostorijama Društvenog doma u Cetingradu, trg Hrvatskih branitelja bb, bit će predstavljeni radovi na uređivanju šuma šumoposjednika (privatnih šuma) na području Karlovačke županije. Pozivamo sve…

ODLUKA o početku jednostavne nabave

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad (”Glasnik Karlovačke županije" br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad ("Glasnik Karlovačke županije" br. 29/18) općinska načeInica donosi  ODLUKU o…

Natječaj za prijam u radni odnos - zapovjednik DVD-a

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139104, 174/04,38/09 i 80110), članka 46. Statuta DVD-a Cetingrad od 30. svibnja 2015. te Odluke Upravnog odbora od 22. ožujka 2019., DVD Cetingrad raspisuje:   NATJEČAJ…