Natječaj za koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Cetingrad

Dokumentaciju za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Cetingrad pogledajte OVDJE. Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva…

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE CETINGRAD

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 09/13.) i  članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Cetingrad (Glasnik Karlovačke županije, broj 18/18.), Općinsko vijeće Općine…