Oglas o I. ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem

Odluka načelnice o utvrđivanju prijedloga Prostornog plana Oglas o I. ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad sa smanjenim sadržajem