Danas je|Utorak, kolovoz 22, 2017

Župni ured

Župa Uznesenja BDM

Adresa: Cetingrad 39
Telefon: 047/781-320, 047/781-017
Župnik: Mons. Marijan Ožura

Hrvatska katolička crkva

U Cetingradu je sagrađena nova crkva “Uznesenja bl. djevice Marije” već po četvrti put na istom mjestu. Nova crkva je istog vanjskog izgleda i visine kao što je bila i prije. Na crkvu je podignuto šest zvona a ispod je sagrađena dvorana za vjerske svrhe (svadbe, krstitke i slično). Zidovi su izvana i iznutra ožbukani, sačuvano je i restaurirano 14 slika križnog puta. Potrebno je još opremiti unutrašnjost sa oltarima, restaurirati i postaviti 8 sačuvanih kipova i 4 križa tirolskog stila, nabaviti orgulje, nove klupe i slično, popločati pod, napraviti centralno grijanje, hidroizolaciju, drenažu temelja i urediti dvoranu. Obnovljena je i pomoćna zgrada za vjeronauk a stara zgrada župnog ureda je porušena i sagrađena je nova zgrada na istom mjestu.

Crkva Uznesenja bl. djevice Marije

Župni ured

Pomoćna zgrada za vjeronauk

Unutrašnjost crkve

Na Žalčevoj kosi i Bilu podignute su nove kapelice, a podignuti su i novi križevi u Brinjskom selu, Maljevcu, Grabarskoj i Šiljkovači.

Kapelica kraljice mira, Žalčeva kosa

Križ u Brinjskom selu

Križ u Grabarskoj

Križ u Maljevcu

Župnik u crkvi je monsinjor Marijan Ožura koji je svoj život posvetio bogu i brine se za cetingradsku crkvu još od 1963. godine.Za izgradnju nove crkve zalagao se i velečasni dr. Franjo Jurčević koji je rođen 1943. godine u našem Cetingradu a već godinama skrbi za crkvu u Kastavu kod Rijeke.

Pored ostalih vjerskih praznika u Cetingradu su još poznati zborovi:

  • 19.3. na dan sv. Josipa, na taj dan održava se tradicionalni godišnji sajam
  • 29.6. na dan sv. Petra i Pavla
  • 15.8. na dan Velike Gospe