Danas je|Utorak, kolovoz 22, 2017

Naselja u općini

NASELJA U OPĆINI
Općina Cetingrad podijeljena je u 36 naselja koja čine 10 mjesnih odbora:
1. Batnoga
2. Begovo Brdo
3. Bilo
4. Bogovolja
5. Buhača
6. Cetingrad
7. Cetinski Varoš
8. Delić Poljana
9. Donja Žrvnica
10. Donje Gnojnice
11. Đurin Potok
12. Glinice
13. Gnojnice
14. Gojkovac
15. Gornja Žrvnica
16. Gornje Gnojnice
17. Grabarska
18. Kapljuv
19. Kestenje
20. Komesarac
21. Kruškovača
22. Kuk
23. Luke
24. Maljevac
25. Maljevačko Selište
26. Pašin Potok
27. Podcetin
28. Polojski Varoš
29. Ponor
30. Ruševica
31. Sadikovac
32. Srednje Selo
33. Strmačka
34. Šiljkovača
35. Tatar Varoš
36. Trnovi