ODLUKA o početku jednostavne nabave

hr-ka-cg

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad (”Glasnik Karlovačke županije” br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 29/18) općinska načeInica donosi 

ODLUKU

o početku jednostavne nabave

 

Odluku o početku jednostavne nabave preuzmite OVDJE.