Dana europske baštine 2018.

Povodom Dana europske baštine 2018. u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice u Karlovcu, u srijedu, 3. listopada, održano je predavanje na temu “Stari gradovi Karlovačke županije”. Organizatori su Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu i Karlovačka županija.

Prezentirani su dvorci Karlovačke županije, sve što je dosad učinjeno i što se planira.

Za obnovu Starog grada Cetina općina Cetingrad prijavom na javni poziv Ministarstva kulture dobila je sredstva u iznosu 250.000,00 kn.

Radovi su počeli početkom listopada, a izvođač radova je tvrtka G.V. – PROM d.o.o. iz Jastrebarskog.  

Fotogalerija: