EDUKACIJA O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

  • SAVJETODAVNA SLUŽBA
  • PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  • ISPOSTAVA SLUNJ
  • Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

 

O B A V I J E S T

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

U okviru prioritetnih poslova Savjetodavne službe, Podružnice Karlovačke županije, u toku veljače planira se održati izobrazba o održivoj uporabi pesticida („Edukacija o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida) za korisnike pesticida na području Grada Slunja te Općina Rakovica i Cetingrad.Prijave za izobrazbu s predočenim uplatnicama vrše se u Uredu savjetodavne Službe u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 9, od 12. Do 30. Siječnja, prema broju raspoloživih mjesta predavaonica.

__________________________________________________________________________

Zakonom o Održivoj uporabi pesticida propisano je da svi profesionalni korisnici moraju proći izobrazbu u trajanju od 15 sati kroz 3 dana, položiti ispit iz Održive uporabe pesticida (OUP), te na kraju dobiti potvrdu o tome i iskaznicu sa kojom će, (na malo ili veliko) moći nabavljati sredstva za zaštitu bilja.

Jedinice lokalne samouprave se mole na pomoći pri organizaciji i osiguranju prostora za izobrazbu.

 

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja Savjetodavna služba provodi kao javnu ovlast, što je određeno Zakonom o savjetodavnoj službi (NN 50/12 i 148/13).

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012 Savjetodavna služba, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/14-02/136 URBROJ 525-09/1209-14-2, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Savjetodavna služba je dobila rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 13. svibnja 2014. godine.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH odnosi se na Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski) te sljedeće kategorije polaznika:

  1.      OPG I DRUGI POLJOPRIVREDNICI, za sljedeće podkategorije:
ratarstvo povrćarstvo
voćarstvo ukrasno bilje
  1.      TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o. i zadruge):
ratarstvo povrćarstvo
voćarstvo ukrasno bilje
vinogradarstvo maslinarstvo

 

Uvjeti za pohađanje izobrazbe:

  • navršenih 18 godina
  • završena minimalno osnovna škola

Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljivat će se prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i na internetskim stranicama Savjetodavne službe (Prijavnica za izobrazbu) i drugih ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe, kao i u svim ispostavama Savjetodavne službe.

Svi obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015.

Izobrazbu će, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede, provoditi 127 ovlaštenih predavača Savjetodavne službe, organiziranih u županijske timove, na cijelom području Republike Hrvatske.

Ljubica Magdić, struč. spec. ing. agr.

Stručna savjetnica