Foto izlet na području Općine Cetingrad

Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac u suradnji sa Šumarijom Cetingrad i Općinom Cetingrad organiziralo je 27. svibnja 2018. godine foto izlet na području Općine Cetingrad. Suradnja je nastala kao dio pripremnih aktivnosti za obilježavanje 500. obljetnice Sabora u Cetinu. 

Rezultat foto izleta je preko 100 fotografija koje su objedinjene u Katalogu. 

Fotografije su bile izložene na obilježavanju Dana Općine Cetingrad,  a iste

će biti izložene u galeriji Studentskog centra Karlovac od 10. do 28. rujna. 

Pogledajte katalog: http://online.fliphtml5.com/ihpd/wdfm/#p=5