Obilježeno 13 godina od postavljanja spomen ploča u spomen kapeli u podrumu crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Danas je župnik u miru, mons. Marijan Ožura uz predstavnike Općine Cetingrad obilježio sjećanje na 13 godina od izgradnje spomen kapele i postavljanja spomen ploča u podrumu crkve u Cetingradu. 14 spomen ploča sa imenima 363 poginulih, ubijenih i nestalih iz župa Cetingrad, Cvitović, Drežnik Grad, Hrvatski Blagaj, Korenica, Lađevac, Rakovica, Saborsko, Slunj, Vaganac i Zavalje u Domovinskom ratu simbolizira 14 postaja križnog puta.
Spomen kapela izrađena je prije 13 godina na inicijativu župnika Franje Jurčevića, a financirala ju je župa Kastav.