Odgađa se sajam povodom blagdana sv. Josipa

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Karlovačke županije od 12. ožujka 2020. godine o odgodi svih javnih okupljanja u Karlovačkoj županiji kojom se odgađaju sva javna okupljanja na području Karlovačke županije do donošenja Odluke o opozivu iste obavještavamo da se sajam u Cetingradu povodom blagdana sv. Josipa (19.ožujka) ove godine neće održati.

 

Općina Cetingrad

Općinska načelnica

Marina Kalić