Odluka kojom se utvrđuje da za strateški razvojni program Općine Cetingrad za razdoblje 2018. – 2022. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78115 i 12/18), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 50. Statuta Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije br. 09/13”), općinska načelnica donosi:

ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE DA ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE CETINGRAD ZA RAZDOBLJE 2018. – 2022. NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

Cijelu odluku pogledajte i preuzmite OVDJE.