Odluka o imenovanju Partnerskog odbora za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad 2018.- 2022.

Na temelju članka 50. Statuta Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije br. 09/13”), općinska načelnica donosi:

ODLUKU o imenovanju Partnerskog odbora za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad 2018.- 2022.

Članak 1.

U cilju izrade projekta Strateški razvojni program Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. godine osniva se Partnerski odbor čiji cilj je određivanje strateških pravaca razvoja Općine Cetingrad na području gospodarskog razvoja, infrastrukturnog sustava Općine, stvaranju jedinstvene turističke ponude, razvoju i unapređenju kvalitete života i jačanju poljoprivede i šumarstva.

Članak 2.

U partnerski odbor imenuju se:

1. Marina Kalić

2. Tomislav Medved

3. Osman Mušić

4. Nikola Paulić

5. Milan Capan

6. Josip Radočaj

7. Mario Mesić

8. Ružica Kajić

9. Joso Obrovac.

Članak 3.

Temeljem rada tijela iz članka 2. ove Odluke Općinska načelnica utvrdit će prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022. godine za javnu
raspravu, a po njenom dovršetku i konačni prijedlog Strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za zadobije 2018.-2022. Godine koji će uputiti Općinskom vijeću na donašanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Cetingrad.

Odluku preuzmite OVDJE.