Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Master plana razvoja turizma Općine Cetingrad 2019. – 2029.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Master plana razvoja turizma Općine Cetingrad 2019. – 2029. pogledajte i preuzmite OVDJE.