Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja strateškog razvojnog programa Općine Cetingrad za razdoblje 2018.-2022.

Odluku u cijelosti preuzmite na niže navedenom linku :