Potpisan je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za modernizaciju javne rasvjete u općini Cetingrad

Dana 16. svibnja 2018. godine potpisan je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za modernizaciju
javne rasvjete u općini Cetingrad.
Općini su dodijeljena sredstva od 200.000,00 kn.
Predviđena je modernizacija javne rasvjete u naseljima Grabarska, Podcetin i Maljevac.
Konačna vrijednost projekta utvrdit će se u revidiranom proračunu projekta, kao i
udio sufinanciranja općine Cetingrad.