Potpisan ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i opremanje Hrvatskog doma

Danas je potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i opremanje Hrvatskog doma u Cetingradu u iznosu od 90.000,00 kn. Izrada dokumentacije omogućit će prijavu projekta obnove Hrvatskog doma na ESI fondove.