POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI za nabavu rabljenog komunalnog vozila – autopodizač

Evidencijski broj nabave: 39/2016

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Ponude koje nisu u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj dokumentaciji neće se razmatrati.

Cijelu ponudu pogledajte ovdje

Cijelu ponudu preuzmite ovdje