Poziv za dostavu ponuda u provedbi postupka nabave radova male vrijednosti: Obavljanje komunalnih poslova čišćenja snijega i zimsko održavanje cesta na području općine Cetingrad

hr-ka-cg