ODLUKA O POČETKU JEDNOSTAVNE NABAVE – USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD REKONSTRUKCIJOM I OPREMANJEM ZGRADE DVD-A CETINGRAD S DOGRADNJOM GARAŽE ZA SMJEŠTAJ VOZILA

,
hr-ka-cg

Na temelju članka 50. Statuta općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 09/13) i članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Cetingrad (“Glasnik Karlovačke županije” br. 29/18) općinska načelnica donosi sljedeću Odluku o početku jednostavne nabave.

Odluku o početku jednostavne nabave možete preuzeti OVDJE.